DOBÓR
Dobór przepuszczalności tkaniny dla kanałów typu QA i SQA
Dobór przepuszczalności tkaniny dla kanałów typu QA i SQA
[powiększ]

ilość powietrza na 1m2

prędkość wypływu powietrza [m/s]

dalej

---

© 2004 P.H.U. Kalowent S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
grafix grafix :: webdesign webdesign