INFORMACJE OGÓLNE
Wolne od przeciągów stanowiska pracy - żaden problem!

Nowoczesne stanowiska pracy powinny gwarantować osobom na nich zatrudnionym bezpieczeństwo i higienę zdrowotną. Warunki takie są jednak niekiedy trudne do osiągnięcia. Dotyczy to zwłaszcza pomieszczeń produkcyjnych, w których, ze względu na charakter produkcji, obowiązują szczególne wymagania odnośnie czystości i niskiej temperatury wypełniającego je powietrza. Stosowane w takich przypadkach urządzenia schładzające powietrze z wentylatorami i kratkami nawiewnymi charakteryzują się szkodliwym dla zdrowia ludzkiego działaniem ubocznym. Przy temperaturze nawiewanego strumienia powietrza w granicach 2 do 8oC oraz prędkości jego przepływu 6 do 8 m/s nie są możliwe do uniknięcia zjawiska przeciągu oraz ich szkodliwe dla zdrowia następstwa.

W wielu zakładach, zwłaszcza w branży przetwórstwa spożywczego, 00 ÷ 500 problem ten został skutecznie wyeliminowany poprzez zastosowanie do rozprowadzenia chłodnego powietrza wentylacyjnych kanałów tekstylnych. Stanowią one nie tylko najbardziej ekonomiczne rozwiązanie problemu chłodzenia ale gwarantują równocześnie raptowne obniżenie w powietrzu ilości zarodników oraz rozdział powietrza nie powodujący zjawiska przeciągów.

Wentylacyjne kanały tekstylne, które produkowane są, przede wszystkim, z myślą o producentach żywności, nie budzą żadnych zastrzeżeń higienicznych. Wykonane z poliestrowych, 100-procentowych sztucznych włókien, nie wchłaniają wilgoci zawartej w powietrzu oraz są całkowicie odporne na rozkład w wyniku oddziaływania na nie mikroorganizmów. Ze względu na optymalne właściwości filtracyjne tkaniny mikroorganizmy zatrzymywane są wewnątrz kanałów, poczym obumierają tam z braku podłoża stanowiącego pożywienie. W wyniku znaczącej redukcji ilości zarodników wydłuża się okres trwałości towarów produkowanych w danym pomieszczeniu.
Mając powyższe na uwadze przestrzega się równocześnie przed stosowaniem tańszych nawiewnych kanałów tekstylnych, wykonanych z włókien bawełnianych lub z dodatkiem tych włókien. Materiał ten stanowi bowiem doskonałą naturalną pożywkę dla mikroorganizmów oraz podłoże do ich rozmnażania. W związku z tym nie spełnia on podstawowych warunków higienicznych

W pomieszczeniach rozbioru mięsa, pakowalniach, etykieciarniach itp. wentylacyjne kanały tekstylne stanowią nieodzowną pomoc w utrzymaniu warunków higienicznych. Ponadto temperatura powietrza w pomieszczeniach utrzymywana jest w żądanych granicach, a zatrudnieni tam pracownicy nie są narażeni na szkodliwe przeciągi. W przypadku, jeśli do tych pomieszczeń byłoby nawiewane chłodne powietrze wyłącznie przy użyciu tradycyjnych wentylatorowych chłodnic powietrza nie można by uniknąć termicznego obciążenia organizmu ludzkiego na skutek przeciągu.
Rozwiązanie tego problemu jest również stosunkowo proste. Istniejące chłodnice powietrza otrzymują bowiem poprzez przyłączenie do nich kanałów tekstylnych swoistego rodzaju "kaftany bezpieczństwa". Kanał tekstylny, zamocowany do króćca wylotowego powietrza z chłodnicy, przejmuje cały strumień chłodnego powietrza do swojego wnętrza, poczym rozprowadza go równomiernie na całej swojej długości. Powietrze przedostaje się na zewnątrz przez całą powierzchnię kanału z jednakową prędkością.

Przy użyciu wentylacyjnych kanałów tekstylnych możliwe jest osiągnięcie prędkości przepływu strumienia powietrza poniżej 0,1 m/s, co praktycznie uniemożliwia wywołanie zjawiska przeciągu w strefie przebywania ludzi. Każdy, kto w przeszłości zajmował się tą problematyką, wie doskonale, jak duży bywa stan zachorowań personelu zatrudnionego na stanowiskach narażonych na przeciągi. Poprzez stosowanie kanałów tekstylnych wysokość ponoszonych przez pracodawców kosztów z tym związanych może zostać znacznie obniżona.

Również w innych pomieszczeniach, np. magazynowych, zauważalny jest korzystny wpływ stosowania wentylacyjnych kanałów tekstylnych na równomierny rozdział nawiewanego powietrza. Praktycy znają doskonale problemy występujące przy tradycyjnych chłodnicach powietrza. Oddziaływują one bowiem tylko na część obszaru pomieszczeń. Występujące na drodze przepływu strumieni powietrza przeszkody typu podciągi, słupy itp. powodują zmianę kierunku przepływu, poprzez co dochodzi w pewnym obszarze do nadmiernej wymiany powietrza, podczas gdy w pozostałej części pomieszczenia wymiana ta jest niewystarczająca. Negatywne jej skutki zauważalne są na składowanych wyrobach: wysuszona powierzchnia produktów składowanych w miejscach, w których występowała zwiększona wymiana powietrza oraz powstawanie smug na powierzchniach produktów, w otoczeniu których powietrze pozostawało w bezruchu.

Stosowanie wentylacyjnych kanałów tekstylnych powoduje równomierny rozdział nawiewanego powietrza w dużych obszarach pomieszczeń i zapobiega jednocześnie powstawaniu zbyt dużych wahań temperatury. Pokonywanie przeszkód typu podciągi, słupy, regały, urządzenia itp. nie stanowi w tym przypadku większego problemu.

Równie istotną zaletą wentylacyjnych kanałów tekstylnych jest możliwość ich przyłączenia do aktualnie istniejących i funkcjonujących chłodnic powietrza bez potrzeby przerywania bieżącej produkcji. Montaż kanałów jest na tyle łatwy, że może być on wykonany przez własne służby techniczne.

03

wstecz

---

© 2004 P.H.U. Kalowent S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
grafix grafix :: webdesign webdesign

s