MONTAŻ


1. Wskazówki dotyczące przeglądów i konserwacji
1.1 Cykl przeglądów i konserwacji nawiewnych kanałów tekstylnych
2. Wskazówki dotyczące prania nawiewnych kanałów tekstylnych
2.1. Pranie kanałów wykonanych z poliestru i treviry CS
2.2. Pranie materiałów tekstylnych stosowanych w pomieszczeniach czystych (sterylnych)
2.3. Chemiczne czyszczenie nawiewnych kanałów tekstylnych wykonanych z poliestru i treviry CS
2.4. Chemiczne czyszczenie kanałów tekstylnych stosowanych w pomieszczeniach czystych (sterylnych)

1. Wskazówki dotyczące przeglądów i konserwacji

Nawiewne kanały tekstylne spełniają równocześnie wiele funkcji. Sprawiają one, że powietrze rozprowadzane jest w pomieszczeniach równomiernie, nie wywołując przy tym zjawiska przeciągu.
W wielu obiektach przemysłowych system ten preferowany jest szczególnie z uwagi na dodatkowy efekt filtrowania powietrza. Zachowanie tego efektu wymaga jednak regularnej kontroli stanu zanieczyszczenia materiału, a szczególnie oczek w tkaninie, przez które powietrze wydostaje się na zewnątrz. Częstotliwość jej przeprowadzania uzależniona jest od rodzaju materiału (tkaniny) oraz od istniejących czynników środowiskowych. Dla uzyskania długiej żywotności (używalności) technicznej materiałów tekstylnych należy przedsięwziąć różne środki zaradcze:

 • systemy nawiewne zostały stworzone z przeznaczeniem do rozprowadzania poprzez nie w pomieszczeniach mas ogrzanego lub chłodnego powietrza. Instalowane mogą być zarówno na ścianach bocznych, jak również pod stropami pomieszczeń. Nie należy składować ich w stanie nie rozpakowanym, na posadzce, ani też rozwieszać prowizorycznie celem przewietrzenia. Powyższe zalecenia mają na celu wyeliminowanie możliwości zabrudzenia materiału (tkaniny) oraz jego mechaniczne uszkodzenie.
 • nawiewne kanały tekstylne zainstalować należy w sposób uniemożliwiający ich stykanie się z innymi urządzeniami przemysłowymi lub elementami tychże urządzeń.
 • tekstylne kanały nawiewne chronić należy przed nadmiernym oddziaływaniem promieniowania UV.
 • począwszy od średnicy kanałów 630mm stosowane jest podwójne (dwustronne) ich zawieszenie, co eliminuje długotrwałe, nadmierne obciążenie przyszytych do kanałów pasków zawieszeniowych, zakończonych plastikowymi klipsami.
 • tekstylny system nawiewny w połączeniu z instalacjami doprowadzającymi świeże powietrze zewnętrzne pozwala na uzyskanie klasy filtrowania powietrza EU 4 do EU 7.
 • kanały nawiewne nie powinny być poddawane długotrwałemu działaniu na nie powietrza o temperaturze powyżej 70oC.
 • tekstylnych kanałów nawiewnych nie zawieszać w pobliżu strefy otwartego ognia.
 • 1.1 Cykl przeglądów i konserwacji nawiewnych kanałów tekstylnych

  Poniżej podane są kryteria oceny, z których łącznie wynikają wytyczne dla okresu użytkowania kanałów.

  Cykl przeglądów: Z [dni]

  Z = k1 * k2 * k3 * k4 * k5 * k6 * 600

  Kryteria oceny:
  k1 = wybrany typ materiału (tkaniny): typ 0,5 = 0,55; typ 1 = 0,65; typ 3 = 0,72; typ 6 = 0,81; typ 10 = 0,95; typ 15 = 1,00
  k2 = powietrze zewn./zawartość kurzu: region przemysłowy = 0,7; region mieszany - aglomeracja miejsko-przemysłowa = 0,8; strefa mieszkalno-leśna = 0,95
  k3 = udział powietrza zewnętrznego: 100% = 0,85; 75% = 0,88; 50% = 0,92; 30% = 0,93; 20% = 0,94; 10% = 0,96; 5% = 0,98; 0% = 1,00;
  k4 = wymagania higieniczne: szczególnie duże wymagania = 0,65; wysokie wymagania = 0,8; normalne wymagania = 1,0;
  k5 = praca zmianowa: praca 3-zmianowa = 0,8; praca 2-zmianowa = 0,9; praca 1-zmianowa = 1
  k6 = wstępne filtrowanie powietrza: < EU 4 = 0,65; EU 4 = 0,8; EU 5 = 0,85; EU 6 = 0,90; EU 7 = 0,95
  > EU 7 = 1

  Zalecane przez Producenta nawiewnych kanałów tekstylnych filtry powietrza w klasie EU 6, wzgl. F6 (zgodnie z DIN-EN 779) do EU 8, wzgl. F8.

  2. Wskazówki dotyczące prania nawiewnych kanałów tekstylnych

  2.1. Pranie kanałów wykonanych z poliestru i treviry CS

 • zalecane jest pranie składające się z 2-4 cyklów z dodatkiem środka piorącego (w/g wskazań producenta środka), w maks. temperaturze 40-60oC. Czas trwania każdego cyklu – maks.15 min.
 • przy mocnym zabrudzeniu materiału zalecane jest pośrednie płukanie w czystej wodzie.
 • płukanie z dodatkiem środków dezynfekujących, np. produktów zawierających chlor, w ilości 200 mg/l wody.
 • płukanie w czystej wodzie.
 • lekko odwirować, poczym, w stanie wilgotnym, zamontować w pomieszczeniu.
 • nie suszyć w urządzeniach służących do suszenia bielizny itp.
 • nie odwirowywać okrągłych kanałów (z rzędami dyszek nawiewnych powietrza) z wszytymi od wewnątrz pierścieniami stabilizacyjnymi, wykonanymi z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej.
 • 2.2. Pranie materiałów tekstylnych stosowanych w pomieszczeniach czystych (sterylnych)

  Pranie tych materiałów, w normalnych warunkach, nie jest konieczne, nie mniej jednak możliwe. Proces prania jest identyczny, jak opisany w pkt. 2.1. Jeśli materiał zmienia swój kolor na lekko siwy, sprawdzić należy filtry do wstępnego filtrowania powietrza.

  2.3. Chemiczne czyszczenie nawiewnych kanałów tekstylnych wykonanych z poliestru i treviry CS

  Kanały tekstylne mogą być czyszczone chemicznie tylko wówczas, jeśli stopień ich zabrudzenia jest niewielki lub średni. Dla osiągnięcia efektu dezynfekcji zaleca się chemiczne czyszczenie z dodatkiem perchloretylenu. Po zakończeniu procesu czyszczenia chemicznego przewody należy przewietrzyć.
  Kanały z pierścieniami stabilizacyjnymi z tworzywa sztucznego nie mogą być czyszczone chemicznie.

  2.4. Chemiczne czyszczenie kanałów tekstylnych stosowanych w pomieszczeniach czystych (sterylnych)

  Chemiczne czyszczenie tych kanałów nie jest konieczne, nie mniej jednak możliwe. Proces czyszczenia jest identyczny, jak opisany w pkt. 2.3. Jeśli materiał zmienia swój kolor na lekko siwy, sprawdzić należy filtry służące do wstępnego filtrowania powietrza.


  ---

  © 2004 P.H.U. Kalowent S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  grafix grafix :: webdesign webdesign