MONTAŻ


Pranie kanałów wykonanych z tkaniny z włókien poliestrowych i treviry
Pranie kanałów z tkaniny RR (przeznaczonych do pomieszczeń sterylnych)
Czyszczenie chemiczne tkaniny z włókien poliestrowych i treviry
Czyszczenie chemiczne kanałów z tkaniny rr (przeznaczonych do pomieszczeń sterylnych)
Czyszczenie nawiewnych kanałów iniekcyjnych

Pranie kanałów wykonanych z tkaniny z włókien poliestrowych i treviry

 • zaleca się 2-4 cykle prania z dodatkiem środka piorącego w temperaturze maks. 40-50oC, przestrzegając wskazówek producenta środka piorącego. Długość trwania każdego cyklu prania - maks. 15 minut.
 • w przypadku materiałów szczególnie zabrudzonych zaleca się płukanie przy użyciu czystej wody, pomiędzy poszczególnymi cyklami prania
 • płukanie z dodatkiem środków dezynfekcyjnych, np. produktów zawierających chlor w ilości ok. 200 mg/l wody
 • płukanie końcowe z dodatkiem środków neutralizujących działanie chloru
 • płukanie końcowe w czystej wodzie
 • samoczynne wycieknięcie wody z tkaniny, lekkie jej odwirowanie i zawieszenie jej w stanie wilgotnym lub suchym
 • nie suszyć tkaniny w suszarce
 • nie odwirowywać nawiewnych kanałów tekstylnych z wszytymi od wewnątrz pierścieniami stabilizacyjnymi z tworzywa
 • Pranie kanałów z tkaniny RR (przeznaczonych do pomieszczeń sterylnych)

  Pranie kanałów z tkaniny przystosowanej dla pomieszczeń sterylnych pozbawione jest w normalnych warunkach sensu, nie mniej jednak jest możliwe. Jeśli tkanina zaczyna zmieniać tonację kolorystyczną na ciemniejszą, należy wówczas sprawdzić stan filtrów powietrza. W przypadku poddania kanałów procesowi prania mogą przedostać się do tkaniny cząsteczki, które to, po ponownym zamontowaniu kanałów, wydostaną się do wnętrza pomieszczenia wraz z nawiewanym powietrzem. Producent kanałów zwolniony zostaje w takim przypadku z dalszej gwarancji w zakresie prawidłowego funkcjonowania kanałów zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.

  Czyszczenie chemiczne tkaniny z włókien poliestrowych i treviry

  Czyszczenie chemiczne kanałów nawiewnych przeprowadzać należy tylko wówczas, gdy stwierdzony zostanie stopień ich zabrudzenia kwalifikujący się jako mały lub średni. Dla osiągnięcia efektu dezynfekcji zaleca się stosowanie etylenu nadchlorowego (perchloretylenu).
  Po czyszczeniu chemicznym kanały tekstylne należy dokładnie przewietrzyć.
  Nie należy poddawać procesowi czyszczenia chemicznego kanałów z wszytymi pierścieniami z tworzywa.

  Czyszczenie chemiczne kanałów z tkaniny rr (przeznaczonych do pomieszczeń sterylnych)

  Czyszczenie kanałów nawiewnych z tkaniny przystosowanej dla pomieszczeń sterylnych pozbawione jest w normalnych warunkach sensu, nie mniej jednak jest możliwe. W przypadku poddania kanałów procesowi czyszczenia chemicznego mogą przedostać się do tkaniny cząsteczki, które to, po ponownym zamontowaniu kanałów, wydostaną się do wnętrza pomieszczenia wraz z nawiewanym powietrzem. Producent kanałów zwolniony zostaje w takim przypadku z dalszej gwarancji w zakresie prawidłowego funkcjonowania kanałów, zgodnego z ich pierwotnym przeznaczeniem.

  Czyszczenie nawiewnych kanałów iniekcyjnych

  Czyszczenie systemu kanałów iniekcyjnych z wykonanymi wzdłuż rzędami dyszek nawiewnych (z tkaniny poliestrowej powlekanej obustronnie tworzywem sztucznym) przeprowadzane jest na podobnej zasadzie jak czyszczenie kanałów blaszanych z kratkami nawiewnymi.
  Podobnie jak w konwencjonalnych systemach rozprowadzania powietrza zabrudzenie występuje od wewnątrz, w zależności od stopnia zanieczyszczenia nawiewanego strumienia powietrza oraz sprawności funkcjonowania filtrów do wstępnego jego oczyszczania.
  Nie ogranicza to jednak radykalnie podstawowej funkcji kanałów, bowiem powierzchnie przewodów są gładkie, co zapobiega w efekcie przyleganiu nieczystości. Podobnie, jak w przypadku konwencjonalnych kratek nawiewnych nie da się uniknąć niewielkiego odkładania się cząsteczek kurzu w obrębie dyszek nawiewnych. Kanały nawiewne iniekcyjne mogą być, w zależności od potrzeb, myte ręcznie zarówno od strony zewnętrznej jak i wewnętrznej. W tym celu stosować należy pospolite roztwory piorące, przygotowywane zgodnie ze wskazaniami producentów środków piorących. Do czyszczenia kanałów stosować mechaniczne środki pomocnicze, takie jak szczoteczki lub gąbki.
  Po umyciu kanałów nawiewnych należy je opłukać czystą wodą i zawiesić ukośnie, tak aby spłynęła z nich woda. W przypadku zbyt dużego zanieczyszczenia powierzchni wewnętrznej (np. odłożenie się znacznej ilości luźnego kurzu) kanały należy wywrócić na drugą stronę, oczyścić, poczym ponownie odwrócić. Stosowanie środków zawierających rozpuszczalniki prowadzi do trwałego uszkodzenia kanałów. Kanały iniekcyjne nie nadają się do prania w pralkach automatycznych.


  ---

  © 2004 P.H.U. Kalowent S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  grafix grafix :: webdesign webdesign